wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. R Bohne - Kloots ז"ל (geb. 5-5-1930 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

28 december 2011

Vertrek Ter Kleef: 11:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה