wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. M Voet - Hakker Coster ז"ל (geb. 22-11-1922 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 5 augustus 2013

Vertrek ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה