wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer M. Schwarz ז"ל (geb. 31-10-1923 te Weenen )

zal plaatsvinden op

6 januari 2012

Vertrek ter Kleef: 11:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה