wilg

Welkom bij het Joodse Begrafeniswezen.

De vereniging "Het Joodse Begrafeniswezen te Amsterdam" (JBW) is een zelfstandige organisatie, niet verbonden aan enige joodse gemeente, die alle begrafenissen verzorgt op de begraafplaatsen van de Joodse Gemeente en Portugees-Israelietische Gemeente te Amsterdam.

Op verzoek worden door JBW op andere joodse begraafplaatsen in Nederland begrafenissen uitgevoerd.


JBW volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en geeft hier eventuele updates. JBW volgt de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties, ook in het buitenland, wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaan sjiwwe-bezoeken gewoon door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.


Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk)besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier bij JBW. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het Coronavirus. 

Komt de JBW-medewerker dan ook langs?

Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Wanneer nabestaanden niet besmet zijn en niet in quarantaine zijn, wordt de lewaje op de gebruikelijke wijze geregeld. 


Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, wordt op een andere manier de lewaje geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime. 

 

Hebben nabestaanden vermoedelijk het Coronavirus, dan wordt per situatie samen met de nabestaanden gekeken wat een passende oplossing is. Ook dan is telefonie of digitale communicatie een mogelijkheid. 

 

Wat gebeurt er met mijn dierbare die besmet is met het Coronavirus?

Uitvaarten kunnen gewoon doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Alleen lichte balseming is niet toegestaan. Rouwbezoeken kunnen gewoon doorgaan. JBW volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein. 

  

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk?

 

Het RIVM heeft laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Kan de lewaje van een besmette persoon plaatsvinden?

 

Ja. 

  

Mag iemand uit een risicogroep – zoals mensen met hart- of longaandoening - naar de uitvaart komen?

 

JBW doet een dringend beroep op ieders gezonde verstand om zorgvuldig te handelen in belang voor zichzelf en voor anderen. Wij kunnen als organisatie niemand verbieden om een uitvaart te bezoeken. Uiteindelijk is het ieders eigen verantwoordelijkheid. Het is een eigen afweging om al dan niet naar uitvaart te komen.


Melding overlijden

U kunt een geval van overlijden doorgaans melden op het volgende telefoonnummer: +31(0)20 - 6462545. Buiten kantooruren of bij afwezigheid kunt u een boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld, echter niet tussen 22:45 - 07:30 en niet op Sjabbat.
Informatie over een overlijdingsmelding